Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

header

W celu sprostania oczekiwaniom Klientów, Kancelaria Adwokacka Joanny Drzewnej oferuje szeroki zakres usług w szczególności w zakresie:

Prawo cywilne jest gałęzią prawa najczęściej spotykaną i wykorzystywaną w życiu codziennym.

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi z zakresu prawa cywilnego, oferując m.in.:

- prowadzenie spraw o zapłatę,
- prowadzenie spraw o ochronę własności, zasiedzenie, zniesienie współwłasności,
- prowadzenie spraw o zadośćuczynienie, o rentę,
- dochodzenie roszczeń wynikających z umów (w tym dochodzenie kar umownych),
- dochodzenie roszczeń z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia,
- dochodzenie zawarcia umowy przyrzeczonej,
- sporządzanie pozwów oraz reprezentacja w postępowaniu nakazowym, uproszczonym, upominawczym,
- sporządzanie i negocjowanie umów cywilnoprawnych (umowa o roboty budowlane, umowa najmu, dzierżawy i inne),
- dochodzenie roszczeń z umowy przedwstępnej,
- prowadzenie spraw o naprawienie szkody za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania,
- prowadzenie spraw o eksmisję.


 

Prawo karne zajmuje w profesji adwokata szczególne znaczenie. Występowanie w roli obrońcy oskarżonego wiąże się dla adwokata ze szczególną odpowiedzialnością i starannością, ponieważ często stawką jest wolność człowieka.

Kancelaria w tej gałęzi prawa obejmuje w szczególności:

-obronę na wszystkich etapach postępowania karnego, karnoskarbowego, w sprawach o wykroczenia,
-reprezentację stron w postępowaniu karnym: pokrzywdzonych, oskarżycieli posiłkowych i powodów cywilnych w postępowaniu karnym,
- sporządzanie apelacji, zażaleń,
- sporządzanie aktów oskarżenia w imieniu oskarżyciela prywatnego i posiłkowego,
- sporządzanie wniosków o odroczenie wykonania kary, udzielenie przerwy w wykonywaniu kary pozbawienia wolności, o warunkowe przedterminowe zwolnienie.


 

Prawo rodzinne z uwagi na fakt, iż dotyczy prywatnych sfer życia Klienta, wymaga od jego pełnomocnika bogatej wiedzy i doświadczenia, ale także taktu i wyczucia. Dobry adwokat powinien umieć doradzić podjęcie właściwej decyzji oraz skutecznie i szybko poprowadzić postępowanie sądowe.

Kancelaria z dużą skutecznością prowadzi sprawy rodzinne, w tym w szczególności:

- sprawy o rozwód i separację,
- sprawy o unieważnienie małżeństwa,
- spraw dotyczące kontaktów rodziców z dziećmi,
- sprawy o ustanowienie rozdzielności,
- sprawy o podział majątku wspólnego między byłymi małżonkami,
- sprawy dotyczące zarządu majątkiem dziecka,
- sprawy o ustalenie, podwyższenie, obniżenie, wygaśnięcie alimentów,
- sprawy dotyczące pozbawienia, ograniczenia powierzenia władzy rodzicielskiej,
- sprawy o eksmisję byłego małżonka,
- sprawy o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa, macierzyństwa.


 

Prawo gospodarcze szeroko rozumiane obejmuje tworzenie, rejestrację i obsługę spółek prawa handlowego, stowarzyszeń, fundacji. Przedmiotem zainteresowania tej gałęzi prawa jest jednakże każdy podmiot gospodarczy, począwszy od momentu jego powstania do zakończenia działalności.

Kancelaria świadczy pomoc w zakresie:

- sporządzanie, opiniowanie umów,
- prowadzenie negocjacji handlowych,
- pomoc w sporządzeniu wymaganych dokumentów jak statuty, akty założycielskie,
- prowadzenie spraw o zapłatę pomiędzy przedsiębiorcami.


 

Prawo administracyjne to szeroki dział prawa, z którym spotykamy się w życiu codziennym bardzo często. Dotyczy ono uzyskania różnego rodzaju koncesji, pozwoleń, wymaga często prowadzenia postępowania sądowo administracyjnego, które warto zlecić profesjonalnemu pełnomocnikowi.

Kancelaria zapewnia pomoc prawną w zakresie:

- reprezentacji Klientów w postępowaniach przed organami administracji publicznej, samorządowymi kolegiami odwoławczymi, wojewódzkimi sądami administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym, jak również w postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
- przygotowywanie opinii prawnych,
- sporządzanie wniosków, odwołań, skarg,
- pomoc w uzyskiwaniu zezwoleń, pozwoleń i koncesji,
- spraw z zakresu prawa budowlanego, oświatowego i wielu innych.