Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

header

 

Kancelaria adwokat Joanny Drzewnej świadczy usługi prawne w obszarze:

Sprawy odszkodowawcze:
- dochodzenie wszelkich odszkodowań za szkody wyrządzone osobom i w mieniu
- także sprawy o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę
- wszelkich rodzaju roszczenia i odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu, za zdarzenia losowe, za błędy w sztuce lekarskiej
- reprezentacja w trakcie toczących się postępowań likwidacyjnych prowadzonych przez firmy ubezpieczeniowe
- w postępowaniu cywilnym przed sądami
- pokrzywdzonych w postępowaniach karnych przeciwko sprawcom wypadku

Prawo rodzinne:
- sprawy o rozwód i separację
- unieważnienie małżeństwa
- sprawy o alimenty
- podział majątku wspólnego
- zaprzeczenie i ustalenie ojcostwa
- sprawy związane z władzą rodzicielską
- przysposobienie
- ubezwłasnowolnienie
- postępowanie w sprawach nieletnich

Prawo karne:
- reprezentowanie w postępowaniu przygotowawczym
- obrona w postępowaniu sądowym
- reprezentowanie pokrzywdzonego na każdym etapie sprawy, w tym jako oskarżyciela posiłkowego i prywatnego
- obejmuje także postępowanie w sprawach o wykroczenia, karno-skarbowych, postępowanie przyspieszone

Prawo cywilne
- prawo rzeczowe (np. obrót nieruchomościami, zasiedzenie, rozgraniczenie)
- umowy konsumenckie
- windykacja wierzytelności
- sprawy spadkowe (przyjęcie i odrzucenie spadku, stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek)

Prawo gospodarcze i handlowe:
- działalność gospodarcza i spółki cywilne
- prawo spółek handlowych (tworzenie, rejestracja, zmiany w umowach, opiniowanie)
- wszelkie rodzaju umowy związane z obrotem gospodarczym
- postępowanie w sprawach egzekucji należności

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
-odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy, w drodze do pracy lub z pracy
-odszkodowania z tytułu choroby zawodowej
-emerytury
-renty